Öne Çıkanlar Muhammed bin Zayid kim cumhur ittifakı ağrı işkur az maliyetli iş Son anket sonuçları açıklandı! İşte Parti parti oy oranları

Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Savaş Kimdir?

Serdar Savaş Kimdir?

1960 yılında Ankara’da dünyaya gelen Serdar Savaş ilk öğrenimini Ceyhan Remzi Oğuz Arık İlkokulu’nda tamamlayıp Adana Tepebağ Ortaokulu’ndan mezun olmuştur.

1974– 1977 yılları arasında Kabataş Erkek Lisesi’nde yatılı olarak okuyan Savaş daha sonra sırasıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Londra Üniversitesi London School of Economics and Political Science, Londra Üniversitesi Londron School of Hygiene and Tropical Medicine’de eğitim almıştır.

DİYARBAKIR’DA GÖREVE BAŞLADI

Meslek yaşamına Diyarbakır Şehitlik Sağlık Ocağı Hekimi olarak başlayan Dr. Savaş Adana Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimliği yapmış, bu görevleri sırasında takdirname ile ödüllendirilmiştir. Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı tarafından, 26 yaşındayken Türkiye’nin en genç sağlık müdürü olarak Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilmiş ve bu görevde gösterdiği başarılı çalışmalarından ötürü zamanın Başbakanı Turgut Özal’ın talimatıyla 28 yaşında Sağlık Bakanlığı’na müşavir olarak atanmıştır. Bu görevi sırasında Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Herkese Sağlık’ programını Türkiye’de hayata geçirmek üzere ‘Milli Sağlık Politikası’nın hazırlığını yürütmüştür. 1989 yılında Bulgaristan’dan sınır dışı edilen Türk asıllı insanların durumunu uluslararası alana taşıyarak seslerinin tüm dünyaya duyurulmasında rol oynamıştır.

EN GENÇ MÜSTEŞAR YARDIMCISI

1991 yılında zamanın Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz ve Müsteşar Tandoğan Tokgöz tarafından Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü’ne getirilmiş, akabinde Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından, 31 yaşındayken Türkiye’nin en genç müsteşar yardımcısı olarak atanmıştır. Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık Kongreleri’nin düzenlenmesi, Sağlık Reformu Programı’nın hazırlanması, Ulusal Sağlık Politikası’nın hazırlanması, Dünya Bankası’nın finans ettiği Birinci Sağlık Projesi’nin uygulanması, İkinci Sağlık Projesi’nin hazırlanması çalışmalarını yürütmüştür. Türkiye’nin uluslararası alanda aktif bir şekilde temsil edilmesi, dünyadaki Türk asıllı topluluklarla Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, KKTC’nin sağlık bakanları ile Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve doğu bloğunun yıkılmasından sonra bu ülkeleri sağlık alanında ilk kez toplayan uluslararası sağlık işbirliği konferansını İstanbul’da toplanmasını ve ilk kez bir işbirliği anlaşması imzalanmasını sağlamıştır. Bu çalışmaları takdirname ilk taltif edilmiştir.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevi sırasında Türkiye’yi Dünya Sağlık Örgütü genel kurullarında, Avrupa kurullarında temsil etmiş, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamış, Türkiye’yi temsilen çeşitli uluslararası komitelere ve çalışma gruplarına katılmıştır. Bu yıllar içerisinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yakın çalışmalarda bulunmuştur.

BM NEZDİNDE ÇALIŞTI

1993 yılında Özal’ın vefatı ve Yıldırım Aktuna’nın Sağlık Bakanlığı’ndan ayrılması üzerine Dr. Serdar Savaş’ın çalışmaları arzu ettiği etkililikte devam etmemiş ve kendisine Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Dr. Asvall’dan gelen teklifi kabul ederek devlet memuriyetinden istifa edip, Kopenhag’da Birleşmiş Milletler bünyesinde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde, 33 yaşındayken, bu düzeyde bir göreve gelen en genç kişi olarak, Sağlık Politikaları ve Sistemleri Programı Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDA ÇALIŞTI

Doğu Bloku’nun dağılması bu ülkelerin sağlık sistemlerinde çökmeye neden olmuş, ekonomik ve sosyal kriz morbidite (hastalık) ve mortalite (ölüm) hızlarını süratle yukarı çekmiştir. Dr. Savaş’ın ilk görevi bu krize çözüm bulmak ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde sağlık hizmetlerini yeniden yapılandırmak olmuştur. Avrupa sağlık reformları Ljubljana Şartı’nın hazırlanması ve 52 ülke tarafından imzalanması bu alanda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın katılımıyla kurulan CARNET (Central Asian Republics’ Network for Health Care Reforms), MANAS (Health Care Reform Programme of Kyrgyzstan), LUKMAN (Health Care Reform Programme of Turkmenistan), SOMONI (Health Care Reform Programme of Tajikistan) programları bu ülkelerin sağlık hizmetleri yapılarını yeni koşullara uyarlamaları konusunda çok önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.

KAZAKİSTAN HALK SAĞLIĞI ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULMASI

Kazakistan Halk Sağlığı Üniversitesi’nin kurulması da Dr. Serdar Savaş’ın liderliğinde gerçekleşmiştir. Bu ülkeler Dr. Serdar Savaş’a çeşitli madalyalar, fahri profesörlükler, şeref notları takdim etmiştir. Bosna-Hersek’de savaş yıllarındaki insanlık dramı karşısında bu ülkede de yoğun projeler uygulayan Dr. Savaş Dayton Anlaşması sonrasındaki sağlık hizmet sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmüştür. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’ndeki çalışmaları sırasında Birleşik Krallık, Almanya, Portekiz, İtalya, İspanya ve daha bir çok Batı Avrupa ülkesinde de çalışmalar yürüten Dr. Savaş European Observatory for Health Care’in kurulmasında kritik bir rol oynamıştır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkanı Dr. Asvall 1997 yılında Dr. Serdar Savaş’a, kendisinden 3 önemli beklentiyi dile getirerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Programı Direktörlüğü görevini teklif etmiştir. Bu beklentiler (1) Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi için yeni bir politika oluşturulması, (2) Örgütün yeniden yapılandırılması, (3) Yaşlanan Avrupa’nın artan kronik – kompleks hastalık yüküne ve bu durumun yarattığı finansal sorunlara temelden bir çözüm bulunması idi. 37 yaşında bu görevi kabul eden Dr. Savaş her 3 beklentiyi de layıkıyla karşılamıştır. Bunlardan üçüncüsü üzerinde çalışırken İnsan Genom Projesi ile tanışmış, geleceğin koruyucu tıp modelinin kişiye özel temellere dayanacağını görmüş ve kariyerinin bundan sonraki kısmında bu alanda çalışmayı planlamıştır.

2000 yılında Türkiye’ye dönen Savaş Toplum Sağlığı Genombilim çalışmalarını yürütürken bir yandan da Birleşik Sağlık Sistemleri (BSS) adı ile Türkiye’nin sağlık sektörüne özel ilk danışmanlık – eğitim – araştırma şirketini kurmuştur. BSS, Dünya Bankası finansmanı ile ‘Sağlığın Yeniden Yapılandırılması’, UNFPA finansmanı ile ‘Üreme Sağlığı Politikaları’nın hazırlanması, Türkiye’nin ilk ‘Hastane Yönetimi Sertifika Programı’nı, Amerikan Hastanesi’nin re-organizasyonu projesini, Türkiye’nin ilk özel sektör hastane networkü projesini ve daha bir çok sektörde ilk olan çalışmayı hayata geçirmiştir. 2002 yılında iktidara gelen AKP hükümeti Dr. Serdar Savaş’ın 1980’lerin sonu, 1990’ların başında Turgut Özal ve Yıldırım Aktuna’nın destekleriyle yürüttüğü sağlık reformu çalışmalarını hayata geçirmek istediklerini belirterek kendisiyle çalışma arzusunu dile getirmiştir. Dr. Serdar Savaş hiçbir ücret ve mevki talep ve kabul etmeden hükümetin ‘100 Günlük Acil Eylem Programı’nı, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı, hastanelerin tek çatı altında toplanması, genel sağlık sigortasının kurulması, aile hekimliği modelinin oluşturulması gibi sağlık reform sistemlerini hazırlamıştır. Dr. Savaş’ın Türkiye’deki profesyonel yaşamı Gentest’in geliştirilmesi konusuna yoğunlaşmıştır.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI KURUCUSU

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın en genç kurucusu, Kabataş Erkek Liseliler Derneği Üyesi, Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Üyesi ve bu kurumlarda çeşitli yönetim görevlerinde bulunmuş iyi bir Kabataşlı ve Beşiktaşlı olan Savaş, Nutrigenetik ve Kişiye Özel Tıp Derneği’nin, Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği’nin kurucusu ve başkanı, Tüm Fütüristler Derneği üyesidir. Dr. Savaş Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü ve Türkiye Kronik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Enstitüsü bilim kurullarında yer almaktadır. Çeşitli uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında görevler yapan Dr. Savaş’ın yurt içinde ve dışında yayınlanmış kitap, makale, pozisyon dokümanları gibi çok sayıda eseri mevcuttur. Kendisine ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ödüller takdim edilmiştir. Resim, edebiyat, klasik Türk ve batı müziği, illüzyonizm, dünya mutfakları hobileri arasında olan Serdar Savaş İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.