Öne Çıkanlar Grup yorum Helin bölek kimdir Yusuf Doğan Kimdir 19 Haziran 2019 tarihinde Sayısal Loto Yunus Emre Akpınar Kimdir Okmeydanı cemil Taşçıoğlu şehir hastanesi hangi şehirde semtte

Mal beyanında bulunmayanlara ne ceza verilir? Mal beyanı vermeyenin cezası ne olur?

Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda şubat ayı sonuna kadar verilmesi gereken mal beyan belgesi çalışma hayatında bulunan herkesi yakından ilgilendiriyor. Mal beyanında bulunmayanlara cezai işlem yapılır.

Mal beyanı vermeyenlere verilecek cezalar ise şöyle;

Madde  10–6 ncı maddede belirtilen sürelerde mal  bildiriminde  bulunmayana  bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
Gerçeğe aykırı açıklama
Madde  11–Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma
Madde 12–Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme
Madde 13–Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır p
ara cezası verilir.Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.
Zoralım
Madde  14–Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur.
Kamu hizmetlerinden yasaklanma
Madde 15–Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü madde
hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur.
Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı
Madde  16–Bu bölümdeyazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı  olanlar  para  veya  tedbire  çevrilemez,  failleri  hakkında  Türk  Ceza  Kanununun  119  uncu  maddesi  hükümleri uygulanamaz.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU
Kanun Numarası : 3628
Kabul Tarihi: 19.4.1990
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 4.5.1990   Sayı : 20508
Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5   Cilt : 29   Sayfa : 95
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler  Amaç/Madde 1–Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenensuçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir.
Mal bildiriminde bulunacaklar (1)
Madde  2 –a)  Her  tür  seçimle  iş  başına  gelen  kamu  görevlileri ile Cumhurbaşkanı  yardımcıları  ve  bakanlar(Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)(1)
b) Noterler,
c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,
d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadikuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (1)
e) (Mülga: 24/6/1995 -KHK -557/21 md.)
f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri,başyazarları ve fıkra yazarları,
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 1 14üncü maddesiyle,bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri,” ibaresi“ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar” şeklinde ve (d) bendinde yer alan “özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hükümlerine tabidir.

Hediye
Madde 3 –Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca  veya  diğer  herhangi  bir  sebeple,  yabancı  devletlerden,  milletlerarası  kuruluşlardan,  sair  milletlerarası  hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.
Haksız mal edinme
Madde 4 –Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından  geliriyle  uygun  olduğu  kabul  edilemeyecek  harcamalar  şeklinde  ortaya  çıkan  artışlar,  bu  Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Mal Bildirimleri Bildirimlerin konusu
Madde  5 –Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her bi
ri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller  ile  altın,  mücevher  ve  diğer  taşınır  malları,  hakları,  alacakları  ve  gelirleriyle  bunların  kaynakları,  borçları  ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.
Bildirimin zamanı
Madde 6–Mal Bildirimlerinin;
a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,
b) Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,(1)
c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihin i izleyen iki ay içinde,
d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,
e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tari
hini izleyen bir ay içinde,
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 114 üncü maddesiyle, bu
fıkrada
yer alan “Bakanlar Kurulu üyeliğine” ibaresi “Cumhurbaşkanı
yardımcısı veya bakan olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

google.com, pub-8738498804284661, DIRECT, f08c47fec0942fa0